Oferta de empleo

ENSEIGNANT CHERCHEUR EN ROBOTIQUES ET SYSTEMES EMBARQUES

Fecha de apertura de candidaturas :

22/11/2022

Fecha de cierre de candidaturas :

06/12/2022

ENSEIGNANT CHERCHEUR EN INFORMATIQUE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Fecha de apertura de candidaturas :

22/11/2022

Fecha de cierre de candidaturas :

06/12/2022